olimpiada tematyka komunikaty

LISTA OSÓB
ZAKWALIFIKOWANYCH DO:

pisemne ustne centraln kontakt olimpiada

Witamy na stronie Komitetu Okręgowego w Poznaniu

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Obowiązujący terminarz prac KO w Poznaniu podczas eliminacji okręgowych XLIX OLiJP:
1. Termin składania prac skierowanych przez komisje szkolne: 12 XII 2018.
2. Wykaz osób zakwalifikowanych do eliminacji pisemnych: 16 I 2019.
3. Eliminacje pisemne (sobota 16 lutego 2019, Sala Śniadeckich):
- część literacka godz. 8.00; rejestracja kandydatów - 8.10-8.30
- część językowa (rozpoczęcie - godz. 14.00)
4. Lista zakwalifikowanych do eliminacji ustnych - 23 lutego 2019 (sobota).
5. Grafik egzaminów ustnych (godzina rozmowy, komisja) - 01 marca 2019.
6. Eliminacje ustne, informacja o rekomendacjach - 9 marca 2019 (sobota) - godzina rozpoczęcia zostanie podana wraz z opublikowaniem listy zakwalifikowanych

UWAGA:
- każdy uczestnik zobowiązany jest do rejestracji w serwisie internetowym (będzie uruchomiony na początku listopada i aktywny do początku stycznia);
- uczestnicy przystępujący do części pisemnej i ustnej proszeni są o zabranie dokumentu identyfikującego (legitymacja, dowód), ewentualnych zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przyborów do pisania;
- uczniowie mający zaświadczenia o dysgrafii mogą pisać pracę z użyciem laptopa.

Skład Komitetu Okręgowego OLiJP w Poznaniu na kadencję 2017-2020
- prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski - Przewodniczący KO
- prof UAM dr hab. Jerzy Borowczyk - Wiceprzewodniczący KO
- mgr Joanna Marchewka - Sekretarz KO
Członkowie:
- dr Gabriela Dziamska-Lenart
- prof. UAM dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak
- prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek
- mgr Róża Połeć
- mgr Laura Paluszkiewicz
- dr hab. Maciej Parkitny
- prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak
- dr hab. Krzysztof Skibski
- dr Ilona Starosta
- dr hab. Michał Szczyszek
- dr Marcin Telicki
- dr Beata Udzik